Hydroseeding

Meteen een prijsaanvraag voor hydroseeding versturen via info@hydroseeding.eu .

Hydroseeding, ook wel Hydraulische zaaien genoemd. Het is voor Nederland een innovatieve inzaaitechniek voor het zaaien van gras, bloemenmengsels en sedum sprossen.

Het is ideaal bij de aanleg van taluds, bermen, geluidswallen, waterretentie bekken, slootkanten en golfbanen.

Hydroseeding in NederlandJaap Sterk Hydroseeding houdt zich bezig met hydraulisch zaaien (in bestekken ook wel bespuiten oppervlak met mengsel genoemd)

En natuurlijk door heel Nederland, België en west Duitsland!

 

Hydroseeding bestaat uit het mengen van water, zaad, bemesting, lijm en een draagstof.

Deze draagstof kan bestaan uit bv Cellulose, houtvezel of technisch hoogwaardig samengestelde mulch zoals Frexterra.

Dit mengsel wordt dan met een spuitkanon vanaf de machine of via slangen in het veld verspoten.

 

 

Hydroseeding Hydraulisch zaaien

 Toepassing;Hydroseeding Hydraulisch zaaien

Hydroseeding pas je alleen toe als conventioneel zaaien niet mogelijk is. Denk daarbij aan steile wanden en taluds.

Het grootste verschil zit in de gewenste toepassing en gradatie van het talud.

  • Voor het zaaien waarbij geringe profilering aanwezig is zoals golf greens, golfbanen en particulieren gazons tot een helling van (1 op 3) kan men volstaan met JSH Bioblend een combinatie van Cellulose met Biologisch vezels voor extra structuur.
  • Voor taluds van 1 op 3 tot 1 op 2 gebruiken wij Houtvezels.
  • Voor taluds van 1 op 2 en steiler, tot 90 gr, zoals waterretentie bekken, geluidswallen, grondwallen end. gebruiken wij uitsluitend Flexterra®. Flexterra High Performance-Flexible Growth Medium™ (HP-FGM™) De beste erosie bestendige mulch op de markt.
  • In de bouw als afdekking van zanddepots en voorbelasting ter voorkoming van winderosie en stuifbestrijding gebruiken wij JSH Cellulose, Stesam, Nodust of  Terra Control.

Bij al deze toepassingen kunnen wij naar wens extra materiaal toevoegen zoals.Hydroseeding op grondkeringHydroseeding op grondkering

  • Zeewierextract als kiemversneller.
  • JSH Superabsorber voorkomt uitdroging en zal de water geef frequentie verlagen.
  • Bemesting voor extra groei en kiem kracht in de eerste maanden.
  • Hydrocompost op schrale gronden.

Voordelen ten opzichte van conventioneel zaaien. Het zaad waait niet weg en de verdeling is mooi egaal. Terwijl bij machinaal zaaien altijd rijtjes ontstaan. Geen uitspoeling bij regen en minder tot geen erosieproblemen.

Herman Berteler schrijft in het GolfBaan Handboek een mooi stuk over hydroseeding ter voorkoming van water- en winderosie op golfbanen.

Voor informatie betreffend onderaanneming door geheel Nederland, België en west Duitsland kunt u contact opnemen via info@hydroseeding.eu .

 

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin