Hydroseeding mulch de juiste keuze. Mulch, beter vertaald als toeslag stof, drager van het te verspuiten mengsel. De keuze die wij maken is afhankelijk van het talud. Des te steiler het talud des te belangrijker is de keuze en hoeveelheid voor een goed en geschikt materiaal. We...

Flexterra Flexible Growth Medium (FGM) Flexterra, Today's most technologically advanced hydraulic mulch. A Flexible Growth Medium™ (FGM™) offers you the greatest assurance of success, especially when site conditions are extreme and design safety is critical. It's the ideal choice for erosion control that demands functional longevity. Use...

JSH Cellulose t.b.v. Hydraulisch zaaien van Gras en Bloemenmengsels. Tevens veel gebruikt voor stuifbestrijding (anti-stuifmiddel) en afdekking van bouwterreinen, voorbelasting en zanddepots. Dit ter voorkoming van winderosie en watererosie. Cellulose is een biologisch afbreekbaar toeslagmateriaal te gebruiken in hydroseeding machines. Cellulose is biologisch afbreekbaar organisch product dat een...

JSH Bio Blend Hydroseeding Mulch   JSH Bio Blend Mulch Cellulose 50 % Biovezel 50 % Lijm JSH Bio Blend is een goedkoop alternatief voor het hydraulisch zaaien. Te gebruiken bij inzaaien van vlak tot talud 2 op 1 waar watererosie een mindere rol speelt. JSH Bio blend wordt gebruikt voor het inzaaien van particuliere tuinen en...

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin