Bestektekst voor Hydroseeding  juist toepassen

In diverse software programma’s is een bestektekst voor hydroseeding opgenomen, hydraulisch zaaien, bespuitenoppervlak met mengsel, stuifbestrijding of  hydroseeding. Echter ontbreekt meestal een goede uitleg om deze posten op een juiste manier te implementeren.

Hieronder zal ik zo veel mogelijke informatie verschaffen om een zo compleet mogelijke post samen te stellen. Wanneer u een bestekpost wilt laten controleren mailt u eenvoudig een printscreen van de uitgewerkte post naar info@hydroseeding.eu en wij zullen dan geheel vrijblijvend laten weten of de post uitvoerbaar is of niet, en of deze na uitvoering tot het gewenste resultaat zal leiden.

Dit scheelt weer een vraag voor de nota van inlichtingen.

Bestektekst Kennisplatform CROW

In de RAW systematiek is onderstaande informatie betreffend Bespuiten oppervlak met mengsel (hydraulisch zaaien) beschikbaar. Helaas wordt deze informatie maar al te vaak op niet juiste wijze toegepast.

RAW tekst voor hydraulisch zaaien en hydroseeding

Bij het opstellen van de betreffende bestekpost zijn een aantal factoren van belang die ik hieronder zal beschrijven.


Deficode 1, 2 en 3  
Moge duidelijk zijn! Zo niet dan graag een email.

 

Deficode 4.1;

(Af te raden applicatie ga door naar Deficode 4.2)

Bij deze code gaat het om liters van het middel Terra Control, een lijmverbinding die verdunt met water wordt aangebracht op voorbelasting en als stuifbestrijding. Terra Control zelf kan ook als lijm toegevoegd worden bij hydroseeding met houtvezel.

Betreffend Deficode 5.1 en 5.2 toe te voegen “water toevoegen conform voorschrift leverancier Terra Control”!

Een post zal er dan als volgt uitzien;

Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen * kg zaad, * liter erosiewerend middel en * kg meststof, waaraan water toevoegen conform voorschrift leverancier. Zaad # Erosiewerend middel # Meststof #

Fictief voorbeeld; Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen 2,5 kg zaad, 10 liter erosiewerend middel en 3 kg meststof, waaraan water toevoegen conform voorschrift leverancier Terra Control.

Zaad Barenbrug Bermen en Talud og., Erosiewerend middel Terra Control og.,  Meststof  Marathon Sport NPK 7-13-9+2,5MgO+0,3Mn og..

 

Deficode 4.2;

Hier kunnen meerdere systemen worden ingevuld waarbij omstandigheden en gewenst resultaat belangrijk zijn. Ga hiervoor eerst naar de pagina Hydroseeding mulch de juiste keuze. Wanneer de keuze en hoeveelheid van het te gebruiken materiaal is gemaakt kunnen we onderstaande invullen.

Bij deze code gaat het om kilogram van het toeslagmiddel (mulch), de drager van het zaad, meststof en eventuele verdere middelen.

Betreffend Deficode 5.1 en 5.2  toe voegen “water toevoegen conform voorschrift leverancier mulch!

De post zal er dan als volgt uitzien;

Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen * kg zaad, * kg erosiewerend middel en * kg meststof, waaraan water toevoegen conform voorschrift leverancier. Zaad # Erosiewerend middel # Meststof #

 

Fictief voorbeeld; Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen 3 kg zaad, 45 kg erosiewerend middel en 3 kg meststof, waaraan water toevoegen conform voorschrift leverancier. Zaad Barenbrug Bermen en Talud og., Erosiewerend middel Flexterra og.,  Meststof  Marathon Sport NPK 7-13-9+2,5MgO+0,3Mn og..

 

Deficode 4.3;

Bij deze code gaat het om kilogram van het toeslagmiddel (mulch) en om M3 (kubieke meter) van het toeslagmiddel JSH Hydrocompost 0-5 mm, de drager van het zaad, meststof en eventuele verdere middelen.

Betreffend Deficode 5.1 en 5.2 toe voegen “water toevoegen conform voorschrift leverancier”!

De post zal er dan als volgt uitzien;

Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen * kg zaad, * kg erosiewerend middel en m3 grondstructuurverbeteraar, waaraan water toevoegen conform voorschrift leverancier. Zaad # Erosiewerend middel # grondstructuurverbeteraar #

 

Fictief voorbeeld; Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen 3 kg zaad, 10 kg erosiewerend middel en 0,25 m3 grondstructuurverbeteraar, waaraan water toevoegen conform voorschrift leverancier. Zaad Barenbrug Bermen en Talud og., Erosiewerend middel Flexterra og., grondstructuurverbeteraar JSH Hydrocompost 0-5 mm og..

 

Deficode 4.#;

Nadere specificatie van de samenstellende delen vermelden; bij (GFT)compost tevens de zeeffractie (0 – 10 mm of 0 – 40 mm) vermelden. Het is met hydraulisch zaaien niet mogelijk grove delen te verspuiten omdat deze de machine verstoppen! Dus 0-5 mm is mogelijk.

Fictief voorbeeld; Te gebruiken JSH Hydrocompost 0-5 mm conform Besluit gebruik meststoffen.

 

Voetnoot;

Natuurlijk kan er nog van alles toegevoegd worden zoals;

  • Kiemversneller
  • Bemesting
  • JSH Superabsorber