Bestektekst voor Hydroseeding  juist toepassen

In diverse software programma’s is een bestektekst voor hydroseeding opgenomen, hydraulisch zaaien, bespuitenoppervlak met mengsel, stuifbestrijding of  hydroseeding. Echter ontbreekt meestal een goede uitleg om deze posten op een juiste manier te implementeren. Speciaal voor bestekschrijvers hebben wij een website gemaakt waar hier diepgaand op in wordt gegaan voor Hydroseeding bestekteksten!

Hieronder zal ik zo veel mogelijke informatie verschaffen om een zo compleet mogelijke post samen te stellen. Wanneer u een bestekpost wilt laten controleren mailt u eenvoudig een printscreen van de uitgewerkte post naar info@hydroseeding.eu en wij zullen dan geheel vrijblijvend laten weten of de post uitvoerbaar is of niet, en of deze na uitvoering tot het gewenste resultaat zal leiden.

Dit scheelt weer een vraag voor de nota van inlichtingen.

Bestektekst Kennisplatform CROW

In de RAW systematiek is onderstaande informatie betreffend Bespuiten oppervlak met mengsel (hydraulisch zaaien) beschikbaar. Helaas wordt deze informatie maar al te vaak op niet juiste wijze toegepast.

RAW tekst voor hydraulisch zaaien en hydroseeding

Bij het opstellen van de betreffende bestekpost zijn een aantal factoren van belang die ik hieronder zal beschrijven.


Deficode 1, 2 en 3  
Moge duidelijk zijn! Zo niet dan graag een email.

Deficode 1, 2 en 3 kunt u in de tabel zien.

Deficode 4;

Hier is het van cruciaal belang wat u gaat voorschijven.

Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen * kg zaad, * kg erosiewerend middel * kg lijmstof en * kg meststof, waaraan water toevoegen conform voorschrift leverancier. Zaad # Erosiewerend middel # Lijmstof # Meststof #

Zaad: conform advies leverancier. Voor talud altijd hoog aanhouden.
Erosie werend middel: Hiervoor houdt u de volgende tabel aan.

  • Vlak tot taluds 1:4    28 kg Hydromulch 1000
  • 1:4 tot 1:3                  28 kg Flexterra HP-FGM
  • 1:3 tot 1:2                  40 kg Flexterra HP-FGM
  • 1:2 tot 1:1                  45 kg Flexterra HP-FGM
  • 1:1 +                           51 kg Flexterra HP-FGM

Als alternatief voor kokos en of stro matten is er Cocoflex ET-FGM mulch. Grootste voordeel is dat u geen kunststof netten die het materiaal bij elkaar houden in de natuur brengt met deze methode.

  • 1:2 tot 1:1                  45 kg Cocoflex ET-FGM
  • 1:1 +                           51 kg Cocoflex ET-FGM

Lijmstof: 300 gr Soil Fixatie
Meststof: 3 kg Marathon Sport NPK 7-13-9+2,5MgO+0,3Mn

Deficode 4.#;
Nadere specificatie van de samenstellende delen vermelden; bij compost tevens de zeeffractie 0 – 5 mm vermelden. Het is met hydraulisch zaaien niet mogelijk grove delen te verspuiten omdat deze de machine verstoppen! Dus 0-5 mm is mogelijk maar in verband met hoge concentratie zand, niet aan te raden.

Proganics;
Wanneer er echter organische stof ontbreekt is het beter om het product ProGanics Biotic Soil Media voor te schrijven in plaats van compost.
15 tot 25 kg en dan afdekken met Flexterra volgens bovenstaande tabel om erosie te voorkomen. Hiervoor schrijft u een aparte post.

Voetnoot;

Natuurlijk kan er nog van alles toegevoegd worden zoals;

  • Kiemversneller
  • Bemesting
  • JSH Superabsorber